Skip to Content »

CV

 • November 5th, 2005
 • 10:24 pm

Jeg har jo job i forvejen, så jeg ved ikke hvorfor nogen vil se det, men i tilfælde af, at der alligevel er, er der her et lille CV… Direkte hugget fra min seneste jobansøgning.

Job

 • 2005- Ansat som systemudvikler/konsulent/Software Pilot hos Trifork A/S. Her har jeg indtil videre været involveret i følgende projekter:

  • EPJ-system: Java-baseret udvikling, primært indenfor J2EE og Swing.

  • Review af serviceorienteret infrastruktur og .NET-implementation af infrastrukturen

  • Udvidelse af open source UDDI-server (OpenUDDI) for IT- og Telestyrelsen (Java5, Hibernate3, GWT)

  • Open source dagbogssystem til kommuner (Ruby on Rails)

  • REST analyse/profil for IT- og Telestyrelsen (OIOREST)

  • SAML toolkit for IT- og Telestyrelsen (Java5, OpenSAML)

  • Det Fælles Medicinkort (Java5, Spring, Axis2, XML, GWT)

  • Trifork P4, T4 og OpenT (J2EE 1.4, Servlet 3.0, Eclipse RCP)

  • Design og implementation af SOSI-GW (Java5, SOAP)

  • WS-Federation-udvidelse til OIOSAML.java (Java5, SAML, WS-Federation)

  • Analyse og prototyping af OIOIDWS (identitetsbaserede webservices via SAML og WS-Trust)

  • Distribueret version af Det Fælles Medicinkort (FMK, JXTA, protobuf)

  • JAOO Today (blogging omkring JAOO-konferencen)

  Desuden har jeg undervist i den række forskellige kurser, bl.a.

  • Webservices og WS-*
  • Sikkerhedsmodeller
  • Java EE 5
  • UML og Color Modeling
  • Design Patterns
  • Refactoring
  • Core Spring (jeg er certificeret SpringSource Trainer)
  • JavaScript


 • 2003- Medejer af Contix Technologies, der laver kundespecifikke løsninger, primært indenfor Java og web

 • 2003-2005 Ansat som Java-udvikler på Aalborg Universitets portalprojekt. Primære opgaver har været opbygning af infrastruktur (Single signon, directory services, content management og lign.) og integration af legacy-systemer.

Uddannelsesrelateret

I løbet af datalogiuddannelsen har jeg arbejdet med en række forskellige emner, der dog har været koncentreret indenfor to felter, nemlig formelle systemer og informationssystemer. De sidste projekter, herunder specialet, har været indenfor informationssystemer, nærmere betegnet procesforbedring, og er alle blevet lavet i samarbejde med en eller flere virksomheder – heriblandt Acure, der dengang var en del af EOS.


 • Forår 2003 Discipline in Extreme Programming, artikel omkring hvilke mekanismer der kan sikre disciplin i XP og CMM, samt hvordan sådanne mekanismer opstår.

 • Forår 2003 Incremental Acceptance Testing, artikel skrevet på baggrund af den tidligere undersøgelse af tre virksomheder omkring anvendelsen af acceptance tests som drivkraft bag softwareudvikling.

 • Efterår 2002 Surveying the Differences between Traditional and Agile Requirements Engineering and Acceptance Testing in Danish Software Development Companies, en undersøgelse af koblingen mellem krav og endelige tests i tre danske virksomheder, herunder en XP-virksomhed.

 • Forår 2002 (specialet) Procesforbedring i softwareorganisationer gennem selvforbedrende grupper, en undersøgelse af muligheden for at forbedre udviklingsprocesser ved hjælp af en bottom-up-tilgang, herunder opstilling af en metode til dette på baggrund af traditionelle metoder og kendte alternative tilgange. Metodens brugbarhed afprøvet i en nordjysk softwarevirksomhed, ligeledes dokumenteret i rapporten.

 • Efterår 2001 Udarbejdelse, udformning og udrulning af procesmodeller, rapport omkring hvordan en virksomhed får defineret udviklingsprocessen i en procesmodel, hvordan udformningen af beskrivelserne kan være, og hvordan procesmodeller udrulles, så forandringer fastholdes. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med en nordjysk softwarevirksomhed.

 • Forår 2001 Multi-Attributed Interval Decision Diagrams, artikel omkring en effektiv datarepræsentation og algoritme til at beregne hvorvidt logiske udtryk kan opfyldes.

 • Efterår 2000 Evaluation of Methods for Estimating Internal Resource-limited Development Pro jects, en evaluering af forskellige estimeringsmetoder, specielt til anvendelse i interne internet-baserede projekter.

 • Forår 2000 Gorets – A Query Language, udviklingen af et sprog med tilhørende syntaks og semantik til at lave forespørgsler i SQL-databaser.

 • Efterår 1999 Library Management System, et simpelt administrationssystem til biblioteker udviklet i forhold til objektorienteret analyse og design

Andre studierelaterede aktiviteter
Ud over de normale universitetsprojekter har jeg også været involveret i et par andre aktiviteter på universitetet. Hovedaktiviteten har været udviklingen og udbredelsen af StudenterNet, og meget af dette arbejde er gjort på frivillig basis, da StudenterNet som udgangspunkt var en organisation drevet af frivillige.

 • EDB-medhjælp er Ansat i 98-99 på Tek-Nat Basis som EDB-medhjælper.

 • StudenterNet Aktiv i StudenterNet siden september 2000. StudenterNet er en portal for studerende på Aalborg Universitet, der tilbyder alle nødvendige web-services for de studerende. Portalen er blevet udviklet primært i sommerferien 2001 og 2002, hvor jeg var teknisk koordinator med ansvar for 13 studenter-udviklere, tekniske krav og kommunikation m. universitetets centrale administration og andre samarbejdspartnere. Ud over at have haft ansvaret for at koordinere meget af projektet har jeg også været aktivt deltagende i selve udviklingen af det bagvedliggende software (Java og PHP4). StudenterNet blev efterfølgende en del af AAUs portalprojekt.

 • Centrale services Ansat i foråret 2003 til at hjælpe med at installere og konfigurere nogle af universitetets centrale services, bl.a. LDAP og fælles mailserver.

Øvrige aktiviteter
Ud over universitetet er der også foregået en række andre ting af blandet karakter:

 • CompuClub CompuClub er en computerforening fra Esbjerg, hvor jeg tidligere sad i bestyrelsen, en periode som kasserer. Tidligere havde jeg været formand for to andre lignende foreninger, startende i 1993. I CompuClub havde jeg ansvaret for opsætning og vedligehold af netværk og servere til arrangementer, der typisk løb over 5 dage og havde over 300 deltagere. Ud over arbejdet med at koordinere og vedligeholde tekniske detaljer har jeg også holdt en række foredrag for deltagerne omkring webprogrammering, netværk og Linux generelt.

 • Webudvikling Siden 2000 har jeg udviklet et antal websites af varierende størrelse på bestilling fra Inger Recht og Simone Recht.

 • EDB-forening Jeg har gennem to år, 2001-2002, været i bestyrelsen i CW. Obel kollegiets EDB-forening som næstformand og systemadministrator.

Kompetencer
Gennem job, uddannelse, studiearbejde og fritidsaktiviteter har jeg bl.a. opnået kompetencer indenfor følgende teknologier og metoder:

Want your say?

* Required fields. Your e-mail address will not be published on this site

You can use the following XHTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>